เรื่อง : การสอนอนไลน์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : การสอนอนไลน์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (เด็ก)
ผู้เข้าชม : 87 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : การสอนอนไลน์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com