เรื่อง : ภาษามือประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบาย ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ภาษามือประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบาย
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (เด็ก)
ผู้เข้าชม : 58 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ภาษามือประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบาย


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com