เรื่อง : ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ติดตามตำแหน่งด้วย GPS ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ติดตามตำแหน่งด้วย GPS
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 19 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ติดตามตำแหน่งด้วย GPS


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com