ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : รับการประเมินบรรณารักษ์ไตรมาส 1-2

รับการประเมินบรรณารักษ์ไตรมาส 1-2      18 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวร่วมกับบุคลากรกศน.อำเภอภูกามยาวเข้ารับการประเมินไตรมาส1-2 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันไหว้ครู...
( ผู้เข้าชม : 0 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว