ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โดยให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM. 2.5 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านแม่อิงม.2 ตำบลแม่อิ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โดยให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM. 2.5 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านแม่อิงม.2 ตำบลแม่อิ      11 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

ร่วมกับครู วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ครูกศน.ตำบลแม่อิงและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

ร่วมกับครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โดยให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM. 2.5 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านแม่อิงม.2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โดยให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM. 2.5 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านแม่อิงม.2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว