ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : กิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีวันปีใหม่

กิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีวันปีใหม่      7 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวได้รับมอบหมายจากผอ.วารณี วิชัยศิริเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
วันครู 16 มกราคม 2566...
( ผู้เข้าชม : 6 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว