ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ม.9 บ้านสันป่ากอก

ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ม.9 บ้านสันป่ากอก      35 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว