ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      45 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องของกุ้ง...
( ผู้เข้าชม : 7 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
วันอัฏฐมีบูชา...
( ผู้เข้าชม : 16 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว