ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : ร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

ร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”      65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก เวลา 13.00-17.30 น.และจัดมุมหนังสือ"นิทานเรียนรู้การสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย"

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว