ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ สสส.เรื่องรู้วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน ยืดเวลาเดิน ให้กับผู้สูงอายุ ตำบลแม่อิง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ สสส.เรื่องรู้วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน ยืดเวลาเดิน ให้กับผู้สูงอายุ ตำบลแม่อิง      37 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งเสริมการอ่านบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวร่วมกับครูกศน.ตำบลแม่อิงให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ สสส.เรื่องรู้วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน ยืดเวลาเดิน ให้กับผู้สูงอายุ ตำบลแม่อิงค่ะ

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องของกุ้ง...
( ผู้เข้าชม : 7 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
วันอัฏฐมีบูชา...
( ผู้เข้าชม : 16 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว