ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : รับบริจาคหนังสือจากพละอำเภอ

รับบริจาคหนังสือจากพละอำเภอ      66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 6 ตุลาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวได้รับมอบหนังสือบริจาคจากนายสุรศักดิ์  คำมี  พละอำเภอภูกามยาว มอบ จำนวน  58 เล่ม


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว