ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


กิจกรรม : ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       57 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  มอบหมายให้นางสาวชัญญาภัค ดูการดี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้ตาม link นี้นะคะ (light bulb)(light bulb)(microphone)(microphone)(hand pointing down)(hand pointing down)https://forms.gle/Xi7JkhiQ8tLDMUt58


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว