เรื่อง : วิธีสร้างบุญบารมี ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : วิธีสร้างบุญบารมี
หมวดหมู่ : ศาสนา/จิตวิทยา
ผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จำนวนหน้า : 48
ผู้เข้าอ่าน : 297 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คำนำ

    คำว่า "บุญ" แปลตามศัพท์หรือพยัญชนะว่า ชำระ ฟอกล้าง โดยย่อหมายคึง บุญส่วนเหตุ ๑ บุญส่วนบุคคล ๑  บุญส่วนเหตุนั้น หมายถึง ศึกษา คือ ฟังเรียน ให้รู้ และดำรงมั่น เสพปฏิบัติเจริญกุศลธรรมทั้งหลาคำค้นหา (Tag)
ศาสนา