เรื่อง : ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Emphaty) ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Emphaty)
หมวดหมู่ : วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี
ผู้แต่ง : สรานนท์ อินทนนท์
จำนวนหน้า : 20
ผู้เข้าอ่าน : 51 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คำค้นหา (Tag)
เทคโนโลยี