เรื่อง : คู่มือการสอนกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ฉบับผู้ปกครอง)



 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : คู่มือการสอนกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ฉบับผู้ปกครอง)
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : 1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 2) ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำนวนหน้า : 52
ผู้เข้าอ่าน : 62 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :



คำค้นหา (Tag)
ทั่วไป