ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวคนไทยจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม