เรื่อง : หนังสือนิทานอักษรเบลล์พร้อมโมเดลสามมิติ ส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : หนังสือนิทานอักษรเบลล์พร้อมโมเดลสามมิติ ส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (เด็ก)
ผู้เข้าชม : 9 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : หนังสือนิทานอักษรเบลล์พร้อมโมเดลสามมิติ ส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com