เรื่อง : สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (เด็ก)
ผู้เข้าชม : 10 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com