เรื่อง : "คนพิการก็มีฟัน" ตอน "คนพิการกับการดำเนินชีวิตในช่วง covid-19" ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : "คนพิการก็มีฟัน" ตอน "คนพิการกับการดำเนินชีวิตในช่วง covid-19"
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 10 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : "คนพิการก็มีฟัน" ตอน "คนพิการกับการดำเนินชีวิตในช่วง covid-19"


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com